ALEX POULSEN ARKITEKTER

Alex Poulsen Arkitekter arbejder helhedsorienteret med arkitektopgaver og bygherrerådgivning på højeste niveau. Tegnestuen har mere end 60 års erfaring i at imødekomme ethvert behov for planlægningsmæssig og arkitektonisk rådgivning i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygningsopgaver, restaurering og renoveringsopgaver samt bygningsvedligehold og indretning.


Holdning

APA har en vision om at være den arkitektvirksomhed i Europa, der gør mest for at forbedre forholdene for marginaliserede medborgere.
Nyt Lukket Intensivt Afsnit - Psykiatrisk Center Ballerup

APA har tegnet og projekteret et nyt intensivt afsnit på PC Ballerup i samarbejde med rådgivende ingeniører ...
Læs om projektet


Vognporten - Teglværksmuseet Nivaagaard

Den selvejende institution Nivaagaard Teglværks Ringovn har i knap 30 år drevet teglværksmuseet, der formidler ...
Læs om projektet